Terrorvision
|/middleman-kord-lagu-terrorvision|Middleman|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/what-shall-we-do-kord-lagu-terrorvision|What shall we do|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/if-i-was-you-kord-lagu-terrorvision|If i was you|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/new-policy-one-kord-lagu-terrorvision|New policy one|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/pretend-best-friend-kord-lagu-terrorvision|Pretend best friend|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/american-tv-kord-lagu-terrorvision|American tv|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/stop-the-bus-kord-lagu-terrorvision|Stop the bus|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/alice-whats-the-matter-kord-lagu-terrorvision|Alice whats the matter|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/oblivion-kord-lagu-terrorvision|Oblivion|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/mugwump-kord-lagu-terrorvision|Mugwump|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/problem-solved-kord-lagu-terrorvision|Problem solved|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/3-wishes-solo-solo-kord-lagu-terrorvision|3 wishes solo solo|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/dont-shoot-my-dog-kord-lagu-terrorvision|Dont shoot my dog|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/urban-space-crime-kord-lagu-terrorvision|Urban space crime|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/celebrity-hitlist-kord-lagu-terrorvision|Celebrity hitlist|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/my-house-kord-lagu-terrorvision|My house|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 |/what-makes-you-tick-intro-kord-lagu-terrorvision|What makes you tick intro|Terrorvision|terrorvision.jpg?6 1
|/kord-lagu-randy-travis|Randy Travis||randy-travis.jpg?6 |/kord-lagu-nat-king-cole|Nat King Cole||nat-king-cole.jpg?6 |/kord-lagu-lights|Lights||lights.jpg?6 |/kord-lagu-secondhand-serenade|Secondhand Serenade||secondhand-serenade.jpg?6 |/kord-lagu-charles-chaplin|Charles Chaplin||charles-chaplin.jpg?6 |/kord-lagu-scott-porter|Scott Porter||scott-porter.jpg?6 1