Tese Urbana
|/deslizes-kord-lagu-tese-urbana|Deslizes|Tese Urbana|/tmp/tese-urbana.png?944 1
|/kord-lagu-avicii|Avicii||/tmp/avicii.jpg?863 |/kord-lagu-adele|Adele||/tmp/adele.jpg?192 |/kord-lagu-nazareth|Nazareth||/tmp/nazareth.jpg?429 1