Thais Kiwi

thais kiwi

Kord

{"data":[["","\/depois-da-chuva-kord-lagu-thais-kiwi","Depois da chuva","Thais Kiwi","\/tmp\/thais-kiwi.jpg?299"],["","\/me-ajuda-a-te-contar-kord-lagu-thais-kiwi","Me ajuda a te contar","Thais Kiwi","\/tmp\/thais-kiwi.jpg?299"],["","\/cancao-pra-quem-chegar-kord-lagu-thais-kiwi","Can\u00e7\u00e3o pra quem chegar","Thais Kiwi","\/tmp\/thais-kiwi.jpg?299"],["","\/de-volta-ao-mes-de-marco-kord-lagu-thais-kiwi","De volta ao m\u00eas de mar\u00e7o","Thais Kiwi","\/tmp\/thais-kiwi.jpg?299"],["","\/o-verso-e-o-inverso-kord-lagu-thais-kiwi","O verso e o inverso","Thais Kiwi","\/tmp\/thais-kiwi.jpg?299"],["","\/obrigada-por-chegar-kord-lagu-thais-kiwi","Obrigada por chegar","Thais Kiwi","\/tmp\/thais-kiwi.jpg?299"],["","\/o-outro-lado-kord-lagu-thais-kiwi","O outro lado","Thais Kiwi","\/tmp\/thais-kiwi.jpg?299"],["","\/oxente-uai-kord-lagu-thais-kiwi","Oxente uai","Thais Kiwi","\/tmp\/thais-kiwi.jpg?299"]],"pag":1,"limit":10,"last":0,"total":8}

Artis terkait

{"data":[],"pag":1,"limit":10,"last":2,"total":0}