|/70-beijos-kord-lagu-thales-lessa|70 beijos|Thales Lessa| |/hemisferio-norte-kord-lagu-thales-lessa|Hemisfério Norte|Thales Lessa| 1
0