Thaeme Mariôto
|/rotina-tabulasi-thaeme-marioto|Rotina|Thaeme Mariôto|thaeme-marioto.png?6 |/o-melhor-de-mim-tabulasi-thaeme-marioto|O Melhor de Mim|Thaeme Mariôto|thaeme-marioto.png?6 |/antes-do-fim-tabulasi-thaeme-marioto|Antes do fim|Thaeme Mariôto|thaeme-marioto.png?6 |/tudo-certo-tabulasi-thaeme-marioto|Tudo certo|Thaeme Mariôto|thaeme-marioto.png?6 |/algo-mais-tabulasi-thaeme-marioto|Algo mais|Thaeme Mariôto|thaeme-marioto.png?6 |/ironia-tabulasi-thaeme-marioto|Ironia|Thaeme Mariôto|thaeme-marioto.png?6 |/sul-ao-norte-tabulasi-thaeme-marioto|Sul ao norte|Thaeme Mariôto|thaeme-marioto.png?6 |/voltar-atras-tabulasi-thaeme-marioto|Voltar atrás|Thaeme Mariôto|thaeme-marioto.png?6 |/me-leva-tabulasi-thaeme-marioto|Me leva|Thaeme Mariôto|thaeme-marioto.png?6 1
|/tabulasi-leona-lewis|Leona Lewis||leona-lewis.jpg?6 |/tabulasi-stevie-ray-vaughan|Stevie Ray Vaughan||stevie-ray-vaughan.jpg?6 |/tabulasi-diana-krall|Diana Krall||diana-krall.jpg?6 |/tabulasi-ellie-goulding|Ellie Goulding||ellie-goulding.jpg?6 1