|/70-beijos-tabulasi-thales-lessa|70 beijos|Thales Lessa| |/hemisferio-norte-tabulasi-thales-lessa|Hemisfério Norte|Thales Lessa| |/balinha-de-caramelo-tabulasi-thales-lessa|Balinha de Caramelo|Thales Lessa| 1